எது சந்தோஷமான வாழ்க்கை?

எது உண்மையான சந்தோஷம் என்று உணர்த்தும் கதை.


"விட்டுக்கொடுக்கத் தவறிய குதிரை"

இந்தக் கதை, போட்டி மற்றும் பொறாமை நிறைந்த இன்றைய உலகில் , சிறப்பாக வாழ்வதற்கான ஒரு சிறந்த பாடம். 

 

 


"ஒரு கைப்பிடி உப்பு" 

பிரச்சனைகள் பல நம்மை சூழ்ந்து கொள்ளும் போது, அவற்றை எப்படி கையாள வேண்டும் என்பதை உணர்த்தும் கதை.
 

 

 


"இன்று அழகான நாள்" 

இந்தக் கதை நேர்மறையான சிந்தனையின் வலிமையை அறிந்து கொள்ள ஒரு சிறிய உதாரணம்.