"எது திறமை?" 

எது திறமை - ஒரு நிறுவனம் எப்படிப்பட்ட திறமைசாலிகளை தன் ஊழியர்களாக நியமிக்க ஆசைப்படும் என்பதற்கான உதாரணம். 


"மகிழ்ச்சி"

எது உண்மையான மகிழ்ச்சி என்று உணர்த்தும் கதை.

 

 

 


"பெண்களின் புத்திசாலித்தனம்"

அதி புத்திசாலித்தனம் சில நேரங்களில் ஆபத்தாக அமையும் என்பதை உணர்த்தும் கதை. 

 


"விசாரணை"

ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு எது முக்கியம் என்று உணர்த்தும் கதை.


"நம்பிக்கை" 

எண்ணங்களின் வலிமையை உணர்த்தும் தன்னம்பிக்கை கதை