பழமொழி இன்பம் - 30

நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் 
இது செல்வந்தர்களின் உலகம். அருள் இல்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை. பொருள் இல்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை. பொருள் இருந்தால்தான் இன்று இவ்வுலகில் வாழவே முடியும். எண்பதுகளைப் பற்றிய என் கவிதையொன்றில் ஒரு வரியை இப்படி எழுதி இருந்தேன் “வேலைக்குப் போகாதவன் தன் வீட்டுக்குப் பாரமாய் இருந்ததில்லை” என்று.

அழகு தமிழ் பழகு -  33 

Poet Magudeswaran

இலக்கணத்தைத் தொடராக எழுத முடியுமா, அப்படி எழுதினால் யார் விரும்பிப் படிப்பார்கள், முதலில் நான் இலக்கணக் கூறுகளை விரித்து எழுதத்தக்க ஆற்றல் கைவரப் பெற்றிருக்கிறேனா, அப்படியும் எழுதினால் பத்துக் கட்டுரைகளுக்கு மேல் தொடர்ந்தியங்க முடியுமா, எழுதுகின்றவை எளிமையாய் விளங்கிக்கொள்ளத் தக்கனவாய் இருக்குமா… என்று பலப்பலவாறான கேள்விகள் இத்தொடரை எழுதத் தொடங்கும்போது எழுந்தன. 
 
 

அழகு தமிழ் பழகு - 27

ஆய்தமும் ஆய்தக் குறுக்கமும்
ஆய்த எழுத்து எனப்படுவது ஃ என்னும் முப்புள்ளியுடைய எழுத்து. தமிழ் எழுத்துகளில் எழுத்துகளுக்குப் புள்ளியிடும் முறையுண்டு. ஓரெழுத்தை எழுதி அதன் தலையில் புள்ளி வைத்து அதை மெய்யெழுத்து என்கிறோம்.

பழமொழி இன்பம் 23

பாத்திரம் அறிந்து பிச்சையிடு 

திரையுலகில் பாக்கியராஜ் கொடிகட்டிப் பறந்த எண்பதுகளுக்குச் செல்கிறோம். அப்போது அவரைச் சுற்றிலும் அவருடைய நண்பர்களும் ஊர்க்காரர்களும் உதவியாளர்களும் கூட்டமாய்ச் சூழ்ந்திருப்பார்களாம். 

கோடை வாசிப்பு

Kodai vaasippu

'படிக்கணும்னு ஆசைதான். ஆனா, எங்கே நேரம் இருக்கு?' வாசிப்புப் பழக்கமில்லாத பலரும் இப்படிச் சொல்வார்கள். அதைக் கேட்கிற வாசிப்புப் பழக்கமுள்ளவர்கள், 'இதெல்லாம் சும்மா சாக்குப்போக்கு, மனசிருந்தா மார்க்கமுண்டு' என்பார்கள்.

கவிதைகள் சொல்லவா! - கவிஞர் யோகி

நான் என்ற யோகி 

நான் என்ற என்னை 
பல வாறாகக் கிழித்துப் போடுகிறேன் 
சில்லு சில்லாகக் கிழித்து நொறுக்குகிறேன் 

பழமொழி இன்பம் - 22

ஊரான் வீட்டு நெய்யே... என் பொண்டாட்டி கையே...
தான் பாடுபட்டுச் சேர்த்ததை அளந்து பயன்படுத்தும் ஒருவர் பிறத்தியாரின் பொருள் என்றால் அள்ளித் தெளிப்பதைப் பார்க்கலாம். விடுதியில் அறை எடுப்பார்கள். அங்கே மின்சாரத்தை எவ்வளவு வீணடிக்க முடியுமோ அவ்வளவு வீணடிப்பார்கள். கழிப்பறையில் இருக்கையிலும் மின்விசிறி ஓடும்.

அடுத்தது