கவிதைகள் சொல்லவா! - பாடலாசிரியர் பார்வதி

Monday, May 15, 2017

கோடை எனப்படுவது யாதெனின்!

ஆழி சூழ் உலகை
வெக்கை சூழ் உலகாக்குகிறது
இக்கோடை.

ஓடைகளைக் காணோம்
கோடைதான் பட்டுத் தெறிதெறிக்கிறது 

கோடை எனப்படுவது 
யாதெனின்
யாதொன்றும் குளுமை இலாத 
சொலல்.

சோம்பல் முறிப்பதற்கும் 
சோம்பலாய் இருக்கிறது 

இரு முறை தடைபட்டாலும்
ஆழ்ந்த உறக்கம்தான்
இலவம்பஞ்சு மெத்தையில்

தட்டையாய்ப் படுகிறது
கோடையற்ற    
எக்காலமும்

அவ்வப்போது உதட்டை 
ஈரப்படுத்துவதில் 
கொஞ்சமாய்க் குறைகிறது 
கசகசப்பு 

கைக்குட்டை இருந்தாலும் 
அவசரத்துக்கு சட்டையே 
போதுமானதாக இருக்கிறது 
முகம் துடைக்க 

உறிஞ்சும் போது 
மிளகாயாய்ப்பழமாய்ச் 
சிவக்கிறது மூக்கின் 
குவிமையம்

குவளை குவளையாய்க் 
குளோரினற்ற தண்ணீரும்
செம்பு நிறைய மோரும் 
தேவைப்படுகிறது 
அவ்வப்போது

சூடும்
சுதாரிப்பு வேட்கையும்
நீரும்
நீராகார
உபசரிப்புமென எம் மக்களின் 
போக்குகள் அலாதி

வெளிர் நிறப் பருத்தி 
ஆடைகள் மீதான 
பெருங்காதல் 
வெளிப்பட 
இக்கோடையொருவாய்ப்பு 

இப்படியாய்
கோடைச் சிந்தனைகளில் 
எஞ்சியிருக்கிறது 
இன்னும் நிறைவேற்றப்படாத 
வியர்வையின் விருப்பங்கள். 

- கிராபியென் ப்ளாக்

Follow Us on Facebook

அடுத்தது

Related Articles