ஊரும் சோறும்

Saturday, July 30, 2016

இடம்         : பர்மா ஸ்கொயர்

பொருள்    : சிக்கன் சௌ மெய்ன், முட்டை மசாலா, செஜோ, சிக்கன் மோமோ

ஏவல்        : மாலை 5 மணி- இரவு 11 மணி

துட்டு        : ரூ250/-

முகவரி     : 213/71, ஒ.எம்.ஆர் புட் ஸ்ட்ரீட், துரைபாக்கம், சென்னை
 

இடம்         : லிமோன்

பொருள்    : சிக்கன் முர்ட்டாபக், முட்டை முர்ட்டாபக், சிக்கன் சீக், கொலாபுரி டிக்கா

ஏவல்        : மாலை 5 மணி- இரவு 11 மணி

துட்டு         : ரூ400/-

முகவரி     : 213/71, ஒ.எம்.ஆர் புட் ஸ்ட்ரீட், துரைபாக்கம், சென்னை

 

இடம்         : டேபிள்9

பொருள்    : சிக்கன் ஹக்கா நூடில்ஸ், சிக்கன் சீக் கபாப், விருதுநகர் பரோட்டா, மட்டன் பெப்பர் மசாலா 

ஏவல்        : மதியம் 12 மணி- மாலை 3:30 மணி, மாலை 7 மணி- இரவு 11 மணி

துட்டு     : ரூ600/-

முகவரி     : 213/71, ஒ.எம்.ஆர் புட் ஸ்ட்ரீட், துரைபாக்கம், சென்னை

Follow Us on Facebook

அடுத்தது

Related Articles